باران ببار

من میبارم.آسمان تو هم ببار و یاورم باش.شاید بارش تو دلیلی شود برای نرم شدن دلش.برای بازگشتش.شاید بارش تو باز او را یاد من بیاندازد.ببار باران.من هم میبارم.مگر تو این شبها همنشین دلم باشی.

/ 0 نظر / 29 بازدید