عقل دلتنگ

وقتی که عشق و عقل هم آهنگ میشود

دیگر برای بودن تو جنگ میشود

 

دیگر برای بغض، دل من بهانه نیست

که عقل هم برای تو دلتنگ میشود

 

شب باشد و هوای تو و عکس روی تو

بخت و شب و دلم همه یک رنگ میشود

 

هر شب دلم هوای نفس میکند ولی

بی عطر موی تو نفسم تنگ میشود

 

وقتی کنار من تو نباشی، تمام عمر

ساعات زندگی به سرم سنگ میشود

/ 0 نظر / 25 بازدید